ΟΑΕΔ: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα των 240 ευρώ

Το νέο επίδομα των 240 ευρώ του ΟΑΕΔ αποτελεί οικονομική… ανάσα για χιλιάδες ανέργους οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στην τακτική 12μηνη επιδότηση του οργανισμού.
Δικαιούχοι αυτής της επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Έτσι παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.

Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ.

Πώς μπορείς να πάρεις το επίδομα των 240 ευρώ του ΟΑΕΔ

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις είναι οι- τουλάχιστον- 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Παράλληλα, ο ωφελούμενος δεν πρέπει να υπάγεται σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων, όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Τέλος, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.

Για παράδειγμα, για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 11.738,81 ευρώ.

ΑΤΜ ΛΕΦΤΑ

Να σημειωθεί πως ο ασφαλισμένος, στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Αναλυτικά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το επίδομα είναι:

  • το πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο,
  • το δελτίο ανεργίας σε ισχύ και
  • το ΙΒΑΝ δικαιούχου.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησής, ηλεκτρονικά πατώντας εδώ αλλά και μέσω ΚΕΠ.