Κοινωνικό μέρισμα 2019. Διαβάστε και μάθετε αν το δικαιούστε

Το νέο κοινωνικό μέρισμα προσπαθεί να σχεδιάσει και να προγραμματίσει η κυβέρνηση. Μορφοποιούνται τα ποσά και οι δικαιούχοι καθώς και τα κριτήρια δικαιώματος του ως άνω επιδόματος. Η προσπάθεια από τα επιτελεία είναι να ξεκινήσει η διανομή του το συντομότερο δυνατόν. Βλέπετε μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και βιάζονται.

Έτσι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το κοινωνικό μέρισμα ενδέχεται να οριστικοποιηθεί μέσα στο Μάιο.

Δεν είναι όμως σίγουρο ότι θα συμπεριληφθεί το μέρισμα στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, των ποίων τα κλιμάκια θα είναι στην Αθήνα 6-8 του μήνα.

Κατά δήλωση των υπευθύνων τα ποσά που εξετάζονται αυτήν τη στιγμή είναι τα παρακάτω.

Εισόδημα 0 – 5.000 ευρώ ενίσχυση 450 ευρώ
Εισόδημα 5.000 – 7.000 ευρώ ενίσχυση 350 ευρώ
Εισόδημα 7.000 – 9.000 ευρώ ενίσχυση 250 ευρώ.

Δυο ενήλικα μέλη. Εισόδημα 0 – 7.500 ευρώ ενίσχυση 675 ευρώ
Εισόδημα 7.500 – 10.500 ευρώ ενίσχυση 525 ευρώ
Εισόδημα 10.500 – 13.500 ευρώ ενίσχυση 375 ευρώ

Δυο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος. Εισόδημα 0 – 8.750 ευρώ ενίσχυση 787 ευρώ
Εισόδημα 8.750 – 12.250 ευρώ ενίσχυση 612 ευρώ
Εισόδημα 12.250 – 15.750 ευρώ ενίσχυση 437 ευρώ

Τρία ενήλικα μέλη ή δυο ενήλικα και δυο ανήλικα μέλη. Εισόδημα 0 – 10.000 ευρώ ενίσχυση 900 ευρώ.
Εισόδημα 10.000 – 14.000 ευρώ ενίσχυση 700 ευρώ, Εισόδημα 14.000 – 18.000 ευρώ ενίσχυση 500 ευρώ

Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δυο ενήλικα και τρία ανήλικα μέληΕισόδημα 0 – 11250 ευρώ ενίσχυση 1012.5 ευρώ.
Εισόδημα 11.250 – 15.750 ευρώ ενίσχυση 787 ευρώ
Εισόδημα 15.750 – 20.250 ευρώ ενίσχυση 562 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πρέπει να καλύπτουν οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω

9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος
13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη
15.750 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή με τρία ενήλικα μέλη
18.000 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή με τρία ενήλικα τέκνα
20.250 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα τέκνα και τρία ανήλικα τέκνα ή τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο παιδί.
22.550 για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα ή με τέσσερα ενήλικα μέλη
27.000 για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη του νοικοκυριού στους δικαιούχους, όπως και για το ύψος του δικαιούμενου μερίσματος, θα είναι και φέτος το φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών του, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2017.

Περιουσιακά κριτήρια

Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στην ειδική πλατφόρμα για το Κοινωνικό Μέρισμα.