Επίδομα παιδιού Α21: Αυτή είναι η ημερομηνία πληρωμή της Γ' δόσης

epidomapedioua
epidoma pediou a21

Οι εκλογές τελείωσαν, η κυβέρνηση άλλαξε αλλά οι οικογένειες περιμένουν πως και πως την καταβολή της Γ’ δόσης του επιδόματος παιδιού (Α21) απο τον ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες το κονδύλι ύψους 200 εκατ. ευρώ έχει ήδη εγκριθεί απο τον προϋπολογισμό  εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2019.
Το πράσινο φως για το επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ έχει δωθεί και η Γ’ δόση αναμένεται να καταβληθεί κανονικά στις 25 Ιουλίου με την προϋπόθεση όμως όπως αναφέρει ο οργανισμός ότι θα έχει υποβληθεί η νέα φορολογική δήλωση.

Σε 6 διμηνιαίες δόσεις το νέο επίδομα παιδιού
Σε 6 διμηνιαίες δόσεις το νέο επίδομα παιδιού

Σε 6 διμηνιαίες δόσεις το νέο επίδομα παιδιού

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού (Α21)
Ο εξορθολογισμός από 1/1/2018 του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα οικογενειακά επιδόματα αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό τους κατά 40%.
Το 2018 θα δοθούν 910 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του νέου Επιδόματος Παιδιού, έναντι 650 εκατομμυρίων που δόθηκαν το 2017 και τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν αυξήσεις του χορηγούμενου οικογενειακού επιδόματος για περισσότερες από το 90% των δικαιούχων οικογενειών.
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση αναμορφώνει το παλιό καθεστώς με σκοπό τον εξορθολογισμό ενός άνισου συστήματος.
Το νέο, ενιαίο Επίδομα Παιδιού χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα.
Με βάση την αρχιτεκτονική του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων αναμορφώνονται επί τα βελτίω οι κλίμακες ισοδυναμίας και τα ποσά βάσης για το πρώτο παιδί, ενώ με την λελογισμένη κλιμάκωση διασφαλίζεται μια σαφώς πιο στοχευμένη πολιτική.
Στη καινούρια δομή το εκάστοτε ποσό βάσης διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, ενώ 4πλασιάζεται για το 3ο παιδί, 6πλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ.
Το νέο επίδομα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.
Το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται πλέον σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.
Η επεξεργασία των αιτήσεων Α21 και συνολικά η διαδικασία έχει βελτιωθεί και επισπευσθεί σημαντικά με τη βοήθεια της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, η αυτοματοποιημένη λειτουργία της οποίας στηρίζεται σε ηλεκτρονικές διαδικασίες και αυτόματες διασταυρώσεις.