Επίδομα παιδιού: Αυτή είναι η ημερομηνία καταβολής

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος η καταβολή για το επίδομα παιδιού θα γίνει μέσω του ΟΠΕΚΑ, στους δικαιούχους και το τελικό ποσό ανέρχεται στα 961 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, ενώ όπως αναφέρουν από τον ΟΠΕΚΑ μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος για το 2019.

Η καταβολή ή μη του επιδόματος θα βασιστεί όπως κάθε χρόνο στο εισόδημα που δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2018, με βάση δηλαδή τα εισοδήματα του 2017.

Πως υπολογίζεται το ποσό για το επίδομα παιδιού

Απο την περασμένη χρονιά, το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός 25 ημερών.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητικής αυτής το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους γίνεται βάσει συγκεντρωτικής κατάστασης με το πλήθος των δικαιούχων και το συνολικό ποσό, ανά κατηγορία, που συντάσσει η ΗΔΙΚΑ και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.

Επίσης, από την ΗΔΙΚΑ δημιουργείται και τηρείται αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο των πληρωμών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τους χρήστες του ΟΓΑ.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται: για τέκνα γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια, για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.

Τα ποσά

Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ορίζονται οι δικαιούχοι αλλά και η διαδικασία που αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν δεν διαφέρουν από πέρυσι.

Για την πρώτη κατηγορία

εβδομήντα ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον εβδομήντα ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον εκατόν σαράντα ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία

σαράντα δύο ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον σαράντα δύο ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον ογδόντα τέσσερα ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία

είκοσι οκτώ ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον είκοσι οκτώ ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
επιπλέον πενήντα έξι ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ