ΣτΕ: Μη νόμιμο το ηλικιακό πλαφόν εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων

Αντίθετο στη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία είναι το ηλικιακό πλαφόν εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων (42ο έτος της ηλικίας), αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαίωσε 43χρόνη υποψήφια συμβολαιογράφο.

Υπενθυμίζεται ότι το όριο εξόδου (συνταξιοδότησης) για τους συμβολαιογράφους είναι το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων και όρισε το 42ο έτος της ηλικίας ως ανώτατο όριο συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2830/2000.

Η 43χρόνη υποψήφια, αρχικά, λόγω υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ηλικίας εσόδου στον κλάδο των συμβολαιογράφων «κόπηκε» από τριμελή οργανωτική επιτροπή του Εφετείου Αθηνών. Όμως, με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ της επετράπη να συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Πράγματι, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και κατατάχτηκε στην 280η θέση, περιελήφθη στον πίνακα επιτυχόντων και τοποθετήθηκε στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων. Παρ΄ όλα αυτά, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης ουδέποτε υπέγραψε την πράξη διορισμού της.

Έτσι, η υποψήφια συμβολαιογράφος υποστήριξε ενώπιον του ΣτΕ ότι η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/78/ΕΚ που αφορά τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με τους νόμους 3304/2005 και 4443/2016.

Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι η θέσπιση ενός πλαισίου προκειμένου να εξασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας με την παροχή αποτελεσματικής προστασίας από τις διακρίσεις, όπως είναι αυτή της ηλικίας.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 2421/2018 απόφασή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Σκαλτσούνης) επισημαίνει ότι «η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία της εν λόγω οδηγίας τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα πρόσωπα στο σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και μάλιστα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, προθέτει το ΣτΕ, «ανεξάρτητα από την ιδιότητα τη οποία ενεργεί το Δημόσιο, δηλαδή ως εργοδότης ή δημόσια αρχή». Συνεπώς, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η επίμαχη οδηγία εφαρμόζεται και στους συμβολαιογράφους.

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι δεν αποτελεί θεμιτό σκοπό κατά την έννοια της οδηγίας η θέσπιση ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στον κλάδο των συμβολαιογράφων.

Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμούς όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ήταν ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ
Loading...

Ιαπωνία: Ο υπουργός κυβερνοασφάλειας δεν έχει… ιδέα από υπολογιστές

Βρετανία: «Βουτιά» για τη στερλίνα μετά τις παραιτήσεις υπουργών