Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε -Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή (πίνακες)

29

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «www.aade.gr» με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο TAXIS, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται.

Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβληθεί έως 11.10.2019.

Το φετινό ποσό της επιδότησης είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυσι. Συγκεκριμένα, από 0,125€ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που ήταν πέρυσι, το φετινό ποσό αυξάνεται στο 0,160 € ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, ενώ τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000€ σε 130.000€ για τους άγαμους και από 200.000€ σε 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:

α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο, 20.000€ για έγγαμο και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε τέκνο.

β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000€ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Δείτε πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούστε

Από 24 έως 400 ευρώ θα κυμαίνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν για την περίοδο από 15-10-2018 έως 30-4-2019 εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά ετήσια εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, το ποσό του επιδόματος που αντιστοιχεί σε κάθε λίτρο αγοραζόμενης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης αυξάνεται, για την τρέχουσα περίοδο, κατά 28%, από 0,125 σε 0,160 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, το επίδομα θα χορηγηθεί σε περισσότερα νοικοκυριά καθώς τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του διευρύνονται, μέσω της αύξησης των προβλεπόμενων ανωτάτων ορίων αξίας ακίνητης περιουσίας κατά 25%-30%, από 100.000 σε 130.000 ευρώ για τους άγαμους και από 200.000 σε 250.000 ευρώ για τους δικαιούχους που είναι έγγαμοι ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε το ποσό του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας και τη γεωγραφική ζώνη στην οποία βρίσκεται, εφόσον βέβαια πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

 

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ Τ.Μ. Α’ ΖΩΝΗ Β’ ΖΩΝΗ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
30 120 120 72 72
40 160 160 96 96
50 200 200 120 120
60 240 240 144 144
70 280 280 168 168
80 320 320 192 192
90 320 360 192 216
100 320 400 192 240
110 320 400 192 240
120 320 400 192 240
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ Τ.Μ. Γ’ ΖΩΝΗ Δ’ ΖΩΝΗ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΑΜΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟ ή ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
30 38.40 38.40 24 24
40 51.20 51.20 32 32
50 64.00 64.00 40 40
60 76.80 76.80 48 48
70 89.60 89.60 56 56
80 102.40 102.40 64 64
90 102.40 115.20 64 72
100 102.40 128.00 64 80
110 102.40 128.00 64 80
120 102.40 128.00 64 80
 

Πίνακας: money-money.gr