Νέες προσλήψεις σε Αγροφυλακή, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία

(Νεότερη Ενημέρωση για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τις προσλήψεις στην Αγροφυλακή διαβάστε εδώ: http://www.newsblog.gr/?p=22990)

Νέες προσλήψεις σε Αγροφυλακή, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Δημοτική Αστυνομία φαίνεται ότι σχεδιάζει η Κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος της Κυριακής». Οι προσλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο και για την προετοιμασία ενόψει των πρόωρων εκλογών. Ο συνολικός αριθμός των προσληφθέντων θα φτάσει τα 8.820 άτομα και αναλύεται σε: 4.000 στην Πυροσβεστική, 1.300 στην Αγροφυλακή, 320 στο Λιμενικό, 1.000 στη Δημοτική Αστυνομία και 2.200 στα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας. Ειδικά μάλιστα για την Αγροφυλακή προβλέπεται εκτός από τις 1.300 προσλήψεις και άλλες 1.700 μετά τις εκλογές, καθώς όπως εκτιμά η εφημερίδα, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ οι προκηρύξεις των διαγωνισμών θα έχουν κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία ειδικά της Αγροφυλακής και της Πυροσβεστικής φαίνεται προς το παρόν να αγνοούν τις εξελίξεις.

Μοιραστείτε το:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • Digg
 • Yahoo! Buzz

180 Responses to Νέες προσλήψεις σε Αγροφυλακή, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Δημοτική Αστυνομία

 1. Ο/Η ΕΛΛΗ λέει:

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ?

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Στα παραθέτουμε από παλαιότερο διαγωνισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξουν ή να προστεθούν και άλλα:
   1.Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές (οι άνδρες υποψήφιοι).

   2.Να έχουν συμπληρώσει το 21o έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ, το 30ό έτος της ηλικίας τους, και για τον κλάδο ΔΕ, το 26o έτος της ηλικίας τους.

   3.Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

   4.Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

   5.Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

   6.Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

   7.Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες.

   8.Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   9.Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   10.Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.εκ.

   11.Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων τής θέσης τους. Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών
   Οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται κατά κατηγορία εκπαίδευσης, είναι:

   ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας:

   * Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

   ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας:

   * Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

   ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας:

   * Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής- Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών ΥπηρεσιώνΓραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απολυτήριος τίτλος Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 2. Ο/Η παρασχοσ λέει:

  kalhspera.!diabasa oti ginonte prokhryxeis gia eidikous frourous…pou mporw na kanw ta xartia mou.??

 3. Ο/Η kostas λέει:

  kalispera 8a h8ela na ma8w an gnwrizete kt parapano g auta pou dhmosieuse h efimerida to e8nos peri prokuri3ewn.einai kt sigouro??kai to limeniko k h purosvestikh tou lauriou 8a parei atoma ??euxaristw.

  • Ο/Η newsblog λέει:

   @kostas Δεν το διαβάσαμε αυτό, αλλά μάλλον είναι δύσκολο με τις παρούσες συνθήκες να βγει κάποια προκήρυξη Κώστα. Όταν προκηρύσσονται τέτοιες θέσεις, όπως αυτές που περιγράφεις είναι γενικές, δηλαδή «… τόσα άτομα, αυτής της ειδικότητας με αυτές τις γνώσεις και αυτά τα προσόντα…»

 4. Ο/Η lefteris λέει:

  kalhspera!
  gnwrizei kapoios h kapoia pote tha bgoun nees prokeirikseis gia noshleutries kai gia to swma ths pyrosbestikhs???

 5. Ο/Η mtsiklea λέει:

  kalimera!tha ithela na matho an exei dimosieuthei prokurixi gia epop aeroporias kai pote?

 6. Ο/Η xrysovalantis λέει:

  kalispera. tha htela na rwthsw an tha vgei prokirixi to 2011 dhmotikhs astynomias gia to dhmo skopelou? evxaristw.

 7. Ο/Η niki λέει:

  kalhmera se olous.. Na rwthsw, 8a vgei prokuri3h gia eidikous frourous gia to etos 2011? h gia Dhmotikh Astunomia? pou mporw na enhmerwthw? euxaristw..

  • Ο/Η newsblog λέει:

   @niki- Για ειδικούς φρουρούς δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Για Δημοτική αστυνομία εξαρτάται από το Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεσαι, αλλά και πάλι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Λογικά πλέον, εάν υπάρχει κάποια προκήρυξη για δημοτική αστυνομία, επειδή είναι της αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του (www.ypes.gr)

 8. Ο/Η vaggelis λέει:

  kalhspera molis apoli8ika kai h8ela n m peite mipos pezei kamia prokiriksi gia otidipote sthn patra???????

  • Ο/Η newsblog λέει:

   @vaggelis- Βαγγέλη δεν γνωρίζουμε κάτι γενικότερο για την Πάτρα. Το μόνο που υπάρχει είναι μία θέση, ειδικότητας Πληροφορικής ΤΕ και μία θέση ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής για το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

 9. Ο/Η xrhstos λέει:

  paideia exw apolithei egw kai ena xrono kai psaxnw epigontos doyleia mhpws exei bgei kamia prokhruξh gia ton dhmo voloy – n.iwnias?

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Χρήστο, από μία γρήγορη αναζήτηση που κάναμε δεν βρήκαμε κάτι για το Βόλο – Ν.Ιωνία. Η τελευταία προκήρυξη ήταν για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση για τρεις κοινωνικούς λειτουργούς και έναν οδηγό. Για πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις όμως υπάρχουν πλέον δεκάδες δικτυακοί τόποι που μπορείς να ψάξεις για να βρεις αυτό που θέλεις.

 10. Ο/Η giota λέει:

  kalhspera epese ksti sthn antilhpsh mou oti isws bgoun prokyrhkseis gia agrofulakh.an k gnwrizw oti pleon h agrofulakh den uparxei.nomizw oti eixe ena thema sxetika me thn agrofulakh se mia efymerida.mporeite na me enhmerwsete sxetika me to olo thema?sas eyxaristw.

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Γιώτα, Αγροφυλακή δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει κάποια προκήρυξη. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην Αγροφυλακή περιμένει τις μετατάξεις του σε άλλες υπηρεσίες.

 11. Ο/Η nikolas λέει:

  kalispera!mipws gnwrizete an tha bgoune fetos prokirixeis gia tin pyrosbestiki?euxaristw.

 12. Ο/Η nikolaos mwraiths λέει:

  kalispera sas tha hthela na mathw an bghke prokiriksei gia limeniko h gia dimotiki astynomia kai th xreiazetai apo xartia.eyxaristw kai gia purosvestiki!!!!nikos!!

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Νίκο, η απάντηση δεν διαφέρει από τις προηγούμενες. Για Δημοτική Αστυνομία εξαρτάται από το Δήμο για τον οποίο ενδιαφέρεσαι, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει εγκριθεί κανένας διαγωνισμός για την πρόσληψη δημοτικών αστυνομικών. Για το Λιμενικό δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας.

 13. Ο/Η kostas λέει:

  kalispera sas tha hthela na matho an bghke prokiriksei gia limeniko h gia dimotiki astynomia kai th xreiazetai apo xartia.eyxaristo

 14. Ο/Η andrew λέει:

  na sai kala file mou se euxaristw….8a epivlepw sunexws gia otidhpote neotero anafereis gia to 8ema mou ..( to dhmo agriniou)! kalh sunexeia se oti kanete!!

 15. Ο/Η andrew λέει:

  geia sas paidia…8a h8ela kai egw me th seira mou na ma8w gia kapoia prokurhksh oson afora thn perioxh mou pou einai to agrinio…eite agrofulakh eite dhmotikh astunomia kai genika prokurhkseis tou dhmou agriniou!! exw polla dikaiologitika pou dusthxws den mporw na ta aksiopoihsw!! 8a sas hmoun eugnomwn gia kapoia eidhsh-plhroforia!! sas euxaristw ek twn proterwn!!!!!!

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Ανδρέα, καταρχήν Αγροφυλακή δεν υπάρχει πλέον. Το υπάρχον προσωπικό θα μεταταγεί, αν ήδη η λειτουργία της έχει σταματήσει. Για τα λοιπά του Δήμου Αγρινίου που ζητάς είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη η πληροφόρηση. Θα έχουμε το νου μας και αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας θα το αναρτήσουμε σχετικά.

 16. Ο/Η Ναταλία λέει:

  Καλησπέρα.Θα ήθελα να ρωτήσω πότε βγαίνουν οι προκηρύξεις για δημοτική αστυνομία.(κ αν βγαίνουν),τι κριτήρια χρειάζονται.
  Ευχαριστώ…

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Ναταλία, κάθε Δήμος εκδίδει δική του προκήρυξη ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα κριτήρα, εκτός από τα γενικά και οριζόμενα από το ΑΣΕΠ, διαφέρουν κατά περίπτωση, όπως ας πούμε η γνώση ξένης γλώσσας ή όχι. Με δεδομένο ότι μόλις ανέλαβαν οι νέες δημοτικές αρχές θα είναι μάλλον δύσκολο – όχι όμως και αδύνατον – να βγουν νέες προκηρύξεις σύντομα.

 17. Ο/Η nikolas λέει:

  kapoia enimerwsi gia to orio ilikias tis purosbestikis?einai akoma 28 H exei allaksei?euxaristw.

 18. Ο/Η Αλφακι λέει:

  Geia sas

  ithela na rotiso pou mporoume n enimeromaste gia tixon nees prokyrikseis p bgainoune?!

  Euxaristo

 19. Ο/Η nikolas λέει:

  kalispera sas k kali xronia!tha ithela na rwtisw ean kserete poio einai to orio ilikias gia entaksi sto swma tis pyrosbestikis.euxaristw k sygxaritiria gia to ergo sas!

 20. Ο/Η kaerina λέει:

  tha ithela na mou peite ta kritiria gia tin proslipsi eidikon frouron…

 21. Ο/Η sofia λέει:

  mhpos kserete pote 8a bgoyn oi prokirikseis gia to limeniko soma?

 22. Ο/Η giota λέει:

  geia sas.tha thela na rwthsw pote akribos tha bgei h prokurhksh gia thn agrofylakh, k an tha parameinoun oi idioi oroi proslhpshs.

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Γιώτα, ανάμεσα στις τελευταίες ρυθμίσεις που ξεκίνησαν τη διαδρομή τους στη Βουλή είναι και η κατάργηση της Αγροφυλακής. Οπότε προκήρυξη δεν υπάρχει περίπτωση να βγει, για κάτι που καταργείται…

 23. Ο/Η Γιώργος λέει:

  eyxaristw polu an omws dothei apanthsei pws tha mpei stis panellhnies tha ithela na kanete mia anrthsh sto blog sas pws mphke.

 24. Ο/Η Γιώργος λέει:

  paidia thelw na mpw sthn purosbestikh mhpws kserete an tha thn baloun stis panellhnies tou 2011 .

 25. Ο/Η giannis m λέει:

  molis teleiwsa to strato kai eidikotera hmoun dokimos…exw duo meres san poliths kia opws katalavainete den uparxei oute xronos oute xrhmata gia na kathomaste..tha hthela an mporeite na mou peite an tha vgei h vgeike kamia prokuriksei gia swmata asfaleias(eidikos frouros,purosvestikh,limeniko,dhmotikh astunomia ktl)perimenw na mou apanthsete.euxaristw polu

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Γιάννη, η τελευταία προκήρυξη που βγήκε ήταν για τους 500 ειδικούς φρουρούς. Υποτίθεται ότι θα έβγαινε και η προκήρυξη για την Πυροσβεστική, καθώς οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μεγάλες. Για δημοτική αστυνομία εξαρτάται από την περιοχή που μένεις, καθώς η προκήρυξη δεν είναι ενιαία, αλλά για κάθε Δήμο ξεχωριστή.

 26. Ο/Η χρήστος λέει:

  πώς μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου για όλες αφτές της προκηρύξεις!!!κάπου πρός Σέρρες υπάρχει κάτι???έχω προφίλ στο facebook αν μπορείτε να μου απαντίσετε εκεί(xrhstos pap) γιατί κάτα τύχη μπήκα σε αφτή τη σελίδα!!!ευχαριστώ!!!

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Χρήστο, εσύ μπορεί να έχεις λογαριασμό στο Facebook, αλλά όχι εμείς. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για τις Σέρρες. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά περίπτωση και ανάλογα με την υπηρεσία που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό που εσύ ενδιαφέρεσαι.

 27. Ο/Η χριστινα λέει:

  καλησπερα! θα ηθελα να μαθω εαν κ ποτε θα βγει προκυρηξη για τη δημοτικη αστυνομια στο δημο Αιγιου. θα περιμενω απαντηση… ευχαριστω εκ των προτερων!!!!!

 28. Ο/Η xrysovalantis λέει:

  kalispera gnorizoume an 8a vgei to 2011 prokirixi gia pyrosvestiki i limeniko;

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Μέχρι πριν την υποχρεωτική μετάταξη υπαλλήλων από ΔΕΚΟ στο Δημόσιο και τη γνωστή αναλογία 1 προς 5, ναι υπήρχαν πιθανότητες για προκηρύξεις γενικότερα στα Σώματα Ασφαλείας. Τώρα, μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αν και μάλλον δύσκολα θα εκδοθεί μία τέτοια προκήρυξη…

 29. Ο/Η katerina λέει:

  exw kanei prwth lykeio tee k sth synexeia teleiwsa o.a.e.d. ksana apofasisa na teleiwsw to lykeio gia na dwsw gia astyfylakwn.symfwna me tis prokyrikseis pou bgikan sth 8esallonikh gia eidikous frourous ti mporw na kanw??

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Kατερίνα, δεν υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δεν υπήρξε ποτέ προκήρυξη ειδικών φρουρών για τη Θεσσαλονίκη. Εκτός αν αναφέρεσαι στην τελευταία πανελλαδική προκήρυξη για τους ειδικούς φρουρούς, η προθεσμία όμως της οποίας έχει τελειώσει.

 30. Ο/Η νικος λέει:

  για το δημο γιαννιτσων ¨δημοτικη ατυνομια

 31. Ο/Η georgia λέει:

  για το ΛΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ?

 32. Ο/Η Σοφία λέει:

  Γεια σας. Θα ηθελα να μαθω εαν και ποτε βγει προκυρηξη για τη Δημοτικη Αστυνομια στο Νομο Χιου. Περιμενω απαντηση. ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Σοφία, δεν έχουμε κάποια ειδική πληροφόρηση για τη Χίο. Λογικά εάν ισχύει και στους Δήμου η γενικότερη αρχή «5 συνταξιοδοτήσεις για 1 πρόσληψη», τότε μάλλον δεν θα έχουμε προκήρυξη σύντομα. Εκτός εάν υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση που έχει περάσει από το ΑΣΕΠ και δεν έχει «ανακοπεί» ακόμα η διαδικασία…

 33. Ο/Η γεωργια ελλας λέει:

  mipws kserete pote tha vgei i prokiriksi gia limeniko swma?? eyxaristw ek twn proterwn

 34. Ο/Η vasilis λέει:

  geia sas tha ithela na rwtisw an yparxei kapoia pliriforia gia prokirixi sofronistikon ypallilon gia to 2011?

 35. Ο/Η Giannis D. λέει:

  Iparxei tpt gia kamia prokiriksi ston volo………..an kserei kapoios as apanatisei parakalw……eyxaristw polu.

 36. Ο/Η νικος λέει:

  γεια σας !θα ηθελα να μαθω εαν και ποτε βγει προκυρηξη για δημοτικη αστυνομια στο νομο πελλας!θα περιμενω απαντηση ευχαριστω.

 37. Ο/Η kyriakos λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Η ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΕΤΟΣ? Η ΤΟ 2011?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 38. Ο/Η katerinaaa λέει:

  teleiosa tei logistikhs..endiaferomai gia epop…sthn aeroporia..gnorizei kaneis an tha ksanavgei?eyxaristo

 39. Ο/Η kyriakos λέει:

  kalimera mipos xeroume an 8a vgei prokyrixi gia pyrosvestiki i limeniko?

 40. Ο/Η kyriakos λέει:

  geia sas mipos xeroume an 8a vgei gia fetos prokyrixi gia pyrosvestikh i gia limeniko?

 41. Ο/Η kyriakos λέει:

  geia sas mipos xeroume an 8a vgei mesa sto 2011 prokyrixi gia pyrosvestiki i gia limeniko?

 42. Ο/Η maria λέει:

  kalhspera sas!! thelw kapoia bohtheia gia opoion xserei!! eimai kopela kai thelw na mathw ti xreiazetai ti xarta dld apoluthrio lukeiou moria metrane? den xserw kai dne xserw pou tha mathw as me lhroforhsei kapoios parakalw polu!

 43. Ο/Η ΣΩΤΗΡΗΣ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010 ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 44. Ο/Η ΣΩΤΗΡΗΣ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 22011 ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 45. Ο/Η basilhs λέει:

  katia exei bgei h prokiriksh gia emp/naytiko.Suni8os bgazei ka8e xrono ioulio-aygousto an 8umame kala thn eixa parei kai egw, giati mexri ta mesa septembriou prepei na exeis kanei egrafh stn sxolh.

 46. Ο/Η dionisis λέει:

  poles prokiriksis ala pou na pame pantou prota to meson kai meta exi o theos

 47. Ο/Η katia λέει:

  mhpws kserei kapoios na mou pei pote vgainei i an exei vgei i prokuriksh gia emporoploiarxon??

 48. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  ΒΓΗΚΑΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ(500 άτομα).. http://www.sefea.gr

 49. Ο/Η Despina λέει:

  Ξερετε ποτε θα βγει καμια προκυρηξη για το λιμενικο ή τη δημοτικη αστυνομία? Πως θα μάθω τι προσοντα χρειαζεται να εχει καποιος?

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Δέσποινα για τη δημοτική αστυνομία τις προκηρύξεις τις εκδίδουν οι κατά τόπους Δήμοι. Στην παρούσα περίοδο και ενόψει των δημοτικών εκλογών οι προκηρύξεις έχουν παγώσει. Τα προσόντα ποικίλουν, εκτός από αυτά που θεωρούνται δεδομένα (απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο, κλπ). Μπορείς με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο να βρεις πολλές παλαιότερες, οι οποίες θα σε κατατοπίσουν.

 50. Ο/Η NEKTARIOS λέει:

  EXEI VGEI TIPOTA ? AN NAI ENIMEROSTE EYXARISTV

 51. Ο/Η stelios λέει:

  perimenw gia pirosbestikh paidia an akousete kati eyxaristw stelios

 52. Ο/Η ευθυμία λέει:

  kanena neo re paidia gia to limeniko h naytiko;

 53. Ο/Η orestis λέει:

  gia to limemiko kseroume pote 8a vgi prokiriksi?

 54. Ο/Η giorgos λέει:

  kaluspera opoios 3ereis gia prokuri3ei purosvestikhs na mas enhmerwsei to 2010 omws ….

 55. Ο/Η kornilia λέει:

  pote tha bgei kamia prokuriksh?eleos pia

 56. Ο/Η Αναστασια λέει:

  Mipws kserete pote peripou ypologizete na vgoun ta apotelesmata gia tous eidikous frourous?Eyxaristw! :)

 57. Ο/Η ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΤΑΝΙΑ λέει:

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟς ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

 58. Ο/Η giannis λέει:

  kseroume gia sofronistikous upallilous tipota gia fetos an vgei kamia prokuriksi?exei akoustei tipota?

 59. Ο/Η marios λέει:

  re paidia tha vgoun oi prokirikseis oi lxi na mas peite na kseroume

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Μάριε, ποιός περιμένεις να σου απαντήσει στο ερώτημα; Εκτός αν διαβάζει αυτές τις γραμμές ο αρμόδιος υπουργός και μας πει σχετικά, αλλιώς από ποιόν περιμένεις απάντηση;

 60. Ο/Η panagiotis λέει:

  gia sas tha vgi prokirixi pyrosvestikis to 2010???

 61. Ο/Η ΚΙΚΗ λέει:

  ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ Ή ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 62. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Με τις προκηρύξεις της πυροσβεστικής υπάρχει κανένα νεότερο??παρακαλώ ενημερώστε με για δικαιολογητικά που χρειάζονται..Ευχαριστώ εκ των προτέρων..

 63. Ο/Η gerasimos λέει:

  Το 28 οριο ηλικιας ισχυει για ολα τα σωματα ασφαλειας λιμενικο,πυροσβεστικη,δημοτικη κλπ; Ευχαριστω

 64. Ο/Η Μαρία λέει:

  Γεια σας!Μήπως ξέρει κανείς εαν θα βγει ποκύρηξη για δημοτική αστυνομία μέσα στο Σεπτέμβριο?Ευχαριστώ

 65. Ο/Η ΝΙΚΟΣ λέει:

  Ξερει κανεις ποτε και αν βγει προκηρυξη για το λιμενικο….?ευχαριστω

 66. Ο/Η Αναστασια λέει:

  Γεια σας,ηθελα κι εγω να μαθω εαν υπαρχει κανενα νεο για προκυρηξεις δημοτικης αστυνομιας…Αν ξερετε οτιδηποτε….εχω υψος 1,77 νομιζω ειμαι οκ ετσι?ποσα ατομα περιπου θα προσληφθουν?Ευχαριστω!!!!!

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Αναστασία,για κάποια ειδικότερη προκήρυξη για Δημοτική Αστυνομία κάποιου Δήμου δεν γνωρίζουμε στην παρούσα φάση. Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η διαδικασία πρόσληψης 500 ειδικών φρουρών. Το ύψος είναι και με το παραπάνω εντάξει :)

 67. Ο/Η χριστινα λέει:

  γεια σας…μηπως γνωριζετε ποτε θα βγει προκηρυξη για προσληψη στο λιμενικο ?? βασικα ειμαι 1.59 κ υπαρχει οριο υψους 1.60 αλλα θα το παλεψουμε!

 68. Ο/Η stonykiller λέει:

  yparxei prokuriksh gia to limeniko soma??

 69. Ο/Η maria λέει:

  θα ήθελα να μαθω πρωτα για την ηλικία και επειτα αν είναι δυνατόν και το ύψος! Ευχαριστώ

 70. Ο/Η Kostas λέει:

  Βγήκε σήμερα η προκήρυξη για τους ειδικούς φρουρούς (500 άτομα).

 71. Ο/Η maria λέει:

  αλήθεια ποιο είναι το όριο για τις γυναικες?

 72. Ο/Η Γιάννης λέει:

  ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΕΧΟΘΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ;

 73. Ο/Η maria λέει:

  Ξέρει κανείς μήπως θα βγει καμια προκύρηξη για δημοτική αστυνομία…Δράμα-Καβάλα κατά προτίμηση…Ευχαριστώ

 74. Ο/Η ΤΑΣΟΣ λέει:

  ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 75. Ο/Η mpampis λέει:

  re paidia tpt gia eidikous frourous dn tha vgei???emena afto m noiazh poio polh

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε για την πολυθρύλητη προκήρυξη για τους ειδικούς φρουρούς. Ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πολύ δύσκολα θα βγει αυτό το διάστημα.

 76. Ο/Η DHMHTRHS λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ….. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΑΜΕΣΣΑ… ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ.ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΧΑΡΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ Η ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΙΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΠΕΡΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ…

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Δημήτρη, δεν υπάρχει νεότερη πληροφόρηση για την προκήρυξη της Πυροσβεστικής. Εκτίμηση είναι ότι στην παρούσα φάση και με το πάγωμα των προσλήψεων θα είναι πολύ δύσκολο να εκδοθεί κάποια προκήρυξη.

 77. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ…..ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΠΤΟ ΚΕΠ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ 2-3 ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΜΕΡΗ……ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΔΕΝ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΤΙΣ ΒΡΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΤ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ {ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ} ΤΥΧΑΙΟ ?? ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ??
  Η” ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ «ΚΑΤΑΠΙΕΙ» ??

 78. Ο/Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ λέει:

  ΓΕΙΑΣ ΣΑΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ 500 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ Η ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Κ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΟΤΕΡΟ.ΑΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 79. Ο/Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 80. Ο/Η l0uitzi(teo) λέει:

  kalispera!!3erw oti akougonte polla gia prokyri3eis sta swmata asfalias alla yparxei periptwsi na vgei kati??

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Με ασφάλεια κανείς δεν μπορεί να σας ενημερώσει, οποιαδήποτε δε απάντηση θα ήταν μάλλον στην τύχη και παρακινδυνευμένη. Δώστε λίγο χρόνο ακόμα να δούμε τί θα γίνει, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

 81. Ο/Η dhmhtra λέει:

  prokirikseis gia pyrosvestiki pote tha vgoun??

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Η φήμη Δήμητρα ότι η προκήρυξη για την Πυροσβεστική (ίσως και αυτή των Συνοριοφυλάκων) θα βγει όπου να’ναι «σέρνεται» εδώ και πολύ καιρό… Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει… Ας όψεται μάλλον το ΔΝΤ και οι λοιποί….

 82. Ο/Η iliana λέει:

  geia sas!!!! exete akousei kati sxetika me prok… gia eidikous frourous h” limeniko! sas parakalw enhmerwsteme!

 83. Ο/Η Κωνσταντινα λέει:

  Γεια σας μηπως εχουμε τιποτα νεοτερο με οτι αφορα τις προκυρηξεις στην πυροσβεστικη;

 84. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  kalispera tha ithela na rwtisw ean tha vgei prokirixi gia astynomia i eidikous frourous!!!!! xerete kati????

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Γιώργο, η φήμη για τη συγκεκριμένη προκήρυξη κυκλοφορούσε πριν από δύο – τρεις μήνες. Αλλά τελικά αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι απλά μία φήμη. Προκήρυξη, δύσκολα να βγει κάτω από αυτές τις συνθήκες.

 85. Ο/Η σοφια λέει:

  ενημερωστε με σας παρακαλω ποτε θα βγει προκηρυξη για το λιμενικο,η πυροσβεστικη.κ. σοφια απο ΞΑΝΘΗ

 86. Ο/Η tania koutsanta λέει:

  an xerete na mou peite mexri poia ilikia einai gia eidikous frourous k sunoriofilakes k an exei bgei kati prosfata?

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Τάνια, τα κριτήρια ορίζονται κάθε φορά με την εκάστοτε προκήρυξη, για πολλούς και ευνόητους λόγους. Με δεδομένο ότι προκήρυξη δεν έχει βγει, οτιδήποτε πει κανένας θα είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Για τους συνοριοφύλακες ειδικά, μπορούμε να σου μεταφέρουμε μία φήμη που κυκλοφορούσε πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου και για ένα – δύο μήνες μετά και έλεγε ότι το όριο ηλικίας θα είναι το 38ο έτος. Είναι όμως μόνο φήμη και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση κάτι επίσημο.

 87. Ο/Η tania koutsanta λέει:

  mexri poia ilikia pernoun gia eidikous frourous k sunoriofulakes?k an 8a vgei kati twra?

 88. Ο/Η ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ λέει:

  to kserate oti 30 atoma exoun perasei E,D.E apo tin diasosi ton nayagon samina gia na dioristoun sto limeniko apo to 2008 ….. ta pedia ayta exoun perasei me nomo sto limeniko kai apla gia alous logous perimenoun akoma diorismo

 89. Ο/Η kokkorena λέει:

  Γεια σας, έχετε τίποτα νεότερο για τις προκυρήξεις πυροσβεστικής ή λιμενικού?

 90. Ο/Η katerina λέει:

  Μηπως ξερει κανεις τπτ νεοτερο για προκυρηξη για ειδικους φρουρους??

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Κατερίνα, ακουγόταν κάτι για τέλος Φεβρουαρίου, αλλά πέρασε και αυτή η προθεσμία άπρακτη… Τώρα και υπό το πρίσμα των νέων μέτρων, ότι και να υποθέσει κανείς θα είναι μάλλον άκαιρο…

 91. Ο/Η γιωργος λέει:

  εγω παιδια θελω να μαθω αν ξερετε κατι για ειδικους φρουρους.

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Γιώργο για ειδικούς φρουρούς όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Κάτι ακούστηκε για συνοριοφύλακες προς το τέλος του Φεβρουαρίου, αλλά είναι όλα φήμες ακόμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως την ίδια περίοδο να υπάρχει και προκήρυξη για ειδικούς φρουρούς. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μία πληροφορία για ΕΦΥΕΣ, για τους Εφέδρους Υψίστης Ετοιμότητας, αλλά και αυτό δεν δείχνει να προχωράει.

 92. Ο/Η antonis λέει:

  an kapoios kseri gia opoia dipote prokiriksi as apantisi..evxaristo!

 93. Ο/Η antonis λέει:

  Geia sas paidia,mipos gnorizete an tha vgoun prokiriksis gia eidikous frourous?? to 2010

 94. Ο/Η Kostas λέει:

  Πολυ εγκυρη πυγη πληροφορησης ειναι το diorismos.gr. Εγω απο κει εμαθα για την προκυρηξη στην οποια ειχα κανει τα χαρτια μου για την πυροσβεστικη και για ενα χρονο μεχρι να μπουμε ενημερωνομουν συνεχεια και ειδικα απο το forum ειχα παντα πληροφορηση …

 95. Ο/Η litsa λέει:

  γεια σας, ακουσα οτι μεχρι τελος του μηνα θα βγουν προκυρηξεις για την πυροσβεστικη,ισχυει?υπαρχει καποια αλλη διευθυνση ωστε να μπορουμε να πληροφορηθουμε καλυτερα?

 96. Ο/Η vasilis λέει:

  telika h nea kivernhsh katirgise to soma ths agrofilakhs?? an gnorizei kapoios as voithisei parakalo.. an den kano lathos kati tetoio eipe akousa n leei o neos prothipoyrgos meta thn eklogh toy…

 97. Ο/Η Δημητρης λέει:

  Ρε παιδια για τι δουλειες θα αφορουν οι προκυρηξεις που περιμενετε να βγουν και σε ποσο καιρο τις υπολογιζετε?ευχαριστω.

 98. Ο/Η Αrgi λέει:

  Λίαν συντόμως θα έχουμε νέα…

 99. Ο/Η κατερίνα λέει:

  ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ?

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Όχι Κατερίνα. Φήμες μόνο και δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία αναπαραγωγής τους. Όταν υπάρχει κάτι νεότερο λογικά θα μπορείς να το διαβάσεις παντού….

 100. Ο/Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ λέει:

  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ , ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ;;;;;;;

 101. Ο/Η kwstas λέει:

  re paidia kamia prokuriksh giato neo etos mhpws kserete tipota na me vohthisete?

 102. Ο/Η ΚΟΣΤΑΣ λέει:

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠYΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ???

 103. Ο/Η Κωσταντίνα λέει:

  ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΥΡΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

 104. Ο/Η ειρηνη λέει:

  geia sas i8ela n rwthsw an akouse kaneis gia prokurhxeis stn dimotikh astunomia gia tn xan8h.sas parakalw an xereis kaneis as m apanthsei…:)

 105. Ο/Η Ιερώνυμος λέει:

  Γειά σας… Αν γνωριζεται κατι για τις προκυρηξεις, για την πθροσβεστικη, σας παρακαλω ενιμερωστε με. Ειχα ακουσει οτι θα βγουν προκυρηξεις μετα το νεο ετος. Ισχυει??? Σε πια ιστοσελιδα θα βρω σιγουρο περιεχομενο για τις προκυρηξεις???? Ευχαριστω πολυ…!

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Ιερώνυμε, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δημοσίευσης. Ιστοσελίδες με διακηρύξεις, διαγωνισμούς, κλπ, μπορείς να δεις ενδεικτικά στο diorismos.gr, αλλά έχει και άλλους δικτυακούς τόπους με ανάλογο περιεχόμενο. Αρκεί μία αναζήτηση…

 106. Ο/Η Κατερίνα λέει:

  Γεια σας παιδιά! Πρώτη φορά στο blog.. Το αγόρι μου ενδιαφέρεται να προσληφθεί στο λιμενικό ή στην πυροσβεστική. Θα ήθελα να μάθω αν ξέρετε πότε θα ξαναβγούν προκηρύξεις.. Δεν ξέρω που να ψάξω επίσης. Αν βγει κάτι θα δημοσιευθεί κι εδώ; Θα ήθελα αν γίνεται να γίνει μια ενημέρωση.. Σας ευχαριστώ πολύ!

 107. Ο/Η Μπάμπης λέει:

  Παιδιά, ακούγετε εκ’των έσω ότι σε περιπτώση επανεκλογής τους θα συνεχιστούν πολλές προκυρύξεις όπως 1)1300 άτομα ε.φ. 2)αγροφύλακες και αγρονόμους 1700+200 3)άλλη μια σειρά Επ.οπ. αλλά και δημοτική αστυνομία σε κάποιους νομούς προσκύμενες στο κόμμα, αλλά από την αλλή πλευρά εαν υπερισχύσει ο Γιωργάκης το πρώτο που θα κάνει είναι να καταργίσει το σώμα τις αγροφυλακής οπότε προσοχή! Εαν μάθετε λεπτομέρειες ενημερώστε!

 108. Ο/Η Φωτεινή λέει:

  Γειά σας! Θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά έχει βγει προκήρυξη για Αγροφυλακή?
  Αν όχι, είναι προγραμματισμένο να βγει μετά τις εκλογές ή ότι αποφασίσει η νέα κυβέρνηση?
  Ευχαριστώ

 109. Ο/Η Βασιλης λέει:

  Έχει βγει η προκηρυξη για το λιμενικο; Τωρα που εχουμε εκλογες τι γινεται;

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Βασίλη και Δημήτρη, προκηρύξεις σε προεκλογική περίοδο δεν δημοσιεύονται και δεν γίνονται προσλήψεις. Όλα μετακινήθηκαν χρονικά για το διάστημα μετά την 4η Οκτωβρίου.

 110. Ο/Η ΔΜΗΤΡΗΣ λέει:

  ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…??Κ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..??

 111. Ο/Η ανδρομάχη λέει:

  Ο αδερφός μου πήρε μέρος στο διαγωνισμό για τους λιμενικούς και πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις. Τον πήραν κανονικά απ” το λιμεναρχείο και τον ρώτησαν και λεπτομέρειες για τη διαμονή του. Ωστόσο λόγω των εκλογών που προκηρύχθηκαν δεν μάθαμε κάτι νεότερο. Υπάρχει περίπτωση ο διαγωνισμός να ματαιωθεί και να ξαναγίνει και οι επιτυχόντες να στερηθούν τη θέση που κατάφεραν να πάρουν;

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Ανδρομάχη δε νομίζουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε μιλάμε για διαγωνισμό και όχι για «άλλου είδους» προσλήψεις. Λογικά η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικότατα. Ίσως να καθυστερήσουν λίγο με τη γενικότερη αναταραχή που υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί.

 112. Ο/Η lamprini λέει:

  mhpws mporei kapoios na me enhmerwsei gia ayth th prokyrh3h sto limeniko?

 113. Ο/Η kostas λέει:

  Γεια σας παιδια και απο μενα.Θελω να ρωτησω επειδη ειμαι απο το ηρακλειο κρητης αν εχουν πει τιποτα για τυχον θεσεις εδω για την δημοτικη αστυνομια.αποιος ξερει παρακαλω να μου απαντησει.ευχαριστω

  • Ο/Η newsblog λέει:

   Κώστα, ειδικά για το Ηράκλειο δεν έχουμε δει κάτι σχετικό. Πάντως, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ενόψει εκλογών, προσλήψεις, διαγωνισμοί, κλπ, δεν πραγματοποιούνται.

 114. Ο/Η kalaxan λέει:

  και γω περιμένω για δημοτική αστυνομία στη Θεσνίκη..Αν άκουσε κανείς ας το πει.

 115. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΗΣ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ 567 ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΕΓΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ? ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 116. Ο/Η Θα βγει ή δεν θα βγει;; λέει:

  Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Μην ξεχνάμε πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι πρόκειται να βγει η προκήρυξη και πάντα αποδεικνυόταν άνθρακες ο θησαυρός.
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προσλάβει συμβασιούχους πυροσβέστες στην Αγροφυλακή όπως δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία στις 31/07/09 μια μέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου στο MEGA περί μονιμοποίησης των συμβασιούχων πυροσβεστών, αλλά και διέρρευσε πρόσφατα και μέσα από το Αρχηγείο της Αγροφυλακής ότι πρόκειται να προσληφθούν στο Σώμα 1000 συμβασιούχοι πυροσβέστες.
  Ο καλύτερος τρόπος για να πιέσουμε την κατάσταση τώρα που είμαστε εν όψει εκλογών είναι να βομβαρδίσουμε τα πολιτικά γραφεία Μαρκογιαννάκη – Παυλόπουλου , αλλά και των τοπικών βουλευτών, με τηλεφωνήματα και e-mails με ΑΙΤΗΜΑ να εκδώσουν την προκήρυξη διαγωνισμού για την Αγροφυλακή με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα που κατέθεσε στο Σ.τ.Ε τον περασμένο Μάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σε θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Χρ. Μαρκογιαννάκης
  Προκειμένου να γίνει η προκήρυξη διαγωνισμού πραγματικότητα, ας αφιερώσουμε όλοι λίγα λεπτά από το χρόνο μας σε e-mails και τηλεφωνήματα στα πολιτικά γραφεία, διότι αν δεν αποφασίσουν να την βγάλουν ούτε τώρα, δεν θα την βγάλουν ποτέ!

  http://www.markogiannakis.gr/?page_id=459

  http://www.ppavlopoulos.gr/pavlopoulos/?q=node/26&phpMyAdmin=he-JsWh08q2wDSaSfQeCAEiG%2CA4

 117. Ο/Η Θα βγει ή δεν θα βγει;; λέει:

  Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Μην ξεχνάμε πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι πρόκειται να βγει η προκήρυξη και πάντα αποδεικνυόταν άνθρακες ο θησαυρός.
  Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προσλάβει συμβασιούχους πυροσβέστες στην Αγροφυλακή όπως δημοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία στις 31/07/09 μια μέρα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλου στο MEGA περί μονιμοποίησης των συμβασιούχων πυροσβεστών, αλλά και διέρρευσε πρόσφατα και μέσα από το Αρχηγείο της Αγροφυλακής ότι πρόκειται να προσληφθούν στο Σώμα 1000 συμβασιούχοι πυροσβέστες.
  Ο καλύτερος τρόπος για να πιέσουμε την κατάσταση τώρα που είμαστε εν όψει εκλογών είναι να βομβαρδίσουμε τα πολιτικά γραφεία Μαρκογιαννάκη – Παυλόπουλου , αλλά και των τοπικών βουλευτών, με τηλεφωνήματα και e-mails με ΑΙΤΗΜΑ να εκδώσουν την προκήρυξη διαγωνισμού για την Αγροφυλακή με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα που κατέθεσε στο Σ.τ.Ε τον περασμένο Μάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σε θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Χρ. Μαρκογιαννάκης
  Προκειμένου να γίνει η προκήρυξη διαγωνισμού πραγματικότητα, ας αφιερώσουμε όλοι λίγα λεπτά από το χρόνο μας σε e-mails και τηλεφωνήματα στα πολιτικά γραφεία, διότι αν δεν αποφασίσουν να την βγάλουν ούτε τώρα, δεν θα την βγάλουν ποτέ!

  http://www.markogiannakis.gr/?page_id=459

  http://www.ppavlopoulos.gr/pavlopoulos/?q=node/26&phpMyAdmin=he-JsWh08q2wDSaSfQeCAEiG%2CA4

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>