Είσαι άγαμος και γιός στρατιωτικού; Τότε μπορείς να παίρνεις σύνταξη μέχρι να παντρευτείς….

Σύνταξη και για τους άγαμους γιούς στρατιωτικών που απεβίωσαν προκρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του που κρίνει πως το προνόμιο αυτό – εφόσον υφίσταται- δεν μπορεί να το απολαμβάνουν μόνο οι άγαμες θυγατέρες αλλά και οι άγαμοι γιοί στρατιωτικών που απεβίωσαν. Ουσιαστικά το… δικαστήριο, καταργεί – καθώς τα θεωρεί αντισυνταγματικά και ανίσχυρα- διάφορα επιπλέον κριτήρια που ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για τους άνδρες, όπως ανικανότητα προς εργασία κατά 50%, συνέχιση σπουδών (μέχρι το 22ο ή 24ο έτος) κ.λπ. ως προϋπόθεση για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου του γονέα.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλέπει ότι θα μπορούν να εισπράττουν τη σύνταξη από τον εκλιπόντα πατέρα τους και μετά την ενηλικίωσή τους ή και μετά τη συμπλήρωση του 22ου ή 24ου έτους (εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, αντίστοιχα) για όσο διάστημα παραμένουν άγαμοι και οι γιοί. Συνεπώς το μοναδικό κριτήριο θα είναι ο γάμος όπως συμβαίνει και με τις «άγαμες θυγατέρες”. Βέβαια μετά από το 2010 έχει ληφθεί συγκεκριμένη πρόνοια από την πολιτεία και το προνόμιο αυτό συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή υφίσταται πλαφόν αποδοχών, πάνω από το οποίο δεν δικαιούνται να το λάβουν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης, προχώρησε στην πλήρη εξομοίωση των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες τα παιδιά (είτε αγόρια είτε κορίτσια) μπορούν να εισπράττουν πλέον σύνταξη λόγω του θανάτου του γονέα τους. Η δικαστική απόφαση κρίνει αντισυνταγματική την ισχύουσα ρύθμιση του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, στο μέτρο που προβλέπει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις γυναίκες σχετικά με την είσπραξη της συγκεκριμένης σύνταξης.

Το 3ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) έκανε ομόφωνα δεκτή την προσφυγή του γιου θανόντος στρατιωτικού, από τον οποίο διακόπηκε η παροχή της σύνταξης με την αιτιολογία ότι ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Το ΕΣ έκρινε ομόφωνα (με τη συμμετοχή και δύο γυναικών) ότι η ισχύουσα νομοθεσία πάσχει συνταγματικά και πως οι άνδρες πρέπει να παίρνουν και αυτοί τη σύνταξη με μόνο κριτήριο την αγαμία, όπως και οι γυναίκες.

(Με στοιχεία από το capital.gr)

Μοιραστείτε το:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites
  • Digg
  • Yahoo! Buzz